คนเก่งภาษา เด็กหญิงอิ่มเอม ทรัพย์สกุล
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559