คนเก่งภาษา เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาพล
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559