คนเก่งภาษา เด็กชายเชิดชัย เชิดสุข
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นิวาส ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6