คนเก่งภาษา เด็กหญิงธัญชนก ประนามเก
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559