ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการมอบหมายงานช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ