กิจกรรม กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2561
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากอเมริกา ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันกลุ่มลูกเสือโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนฯ มีดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี