กิจกรรม พีธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ลูกเสือพร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ณ โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค