กิจกรรม ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด