กิจกรรม PASA’s FAMILY

ผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และชั้นประถมศึกษา ปีที่ ม.2-3 ที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่าง โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค         เป็นครอบครัวภาษาหรือที่เรียกกันว่า PASA’s family  สถาบันการศึกษาคุณภาพแบบครบวงจร  เพื่อการพัฒนาสู่บุคคลคุณภาพ