กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ประธานจุดธูปเทียนเพื่อขอบวชเนกขัมมะ54
17 ก.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 352 อ่านต่อ...

นักเรียนรับโล่ผู่้ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น
14 ก.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 229 อ่านต่อ...

ตัวแทนครูรับโล่
14 ก.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 237 อ่านต่อ...

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 54 ณ วัดนิมมานรดี
14 ก.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 285 อ่านต่อ...

อ.มัฆวัต สามสีทอง ทำหน้าที่นำลูกเสือ-เนตรนารีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2554
02 ก.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 227 อ่านต่อ...

อ.ชไมภัทร์ กุศลสุข ผู้อำนวยการ เป็นประธานค่ายคุณธรรม (หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ)
02 ก.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 240 อ่านต่อ...

อ.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู54
02 ก.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 129 อ่านต่อ...

เลือกตั้งประธานนักเรียน54
11 มิ.ย. 54 00:00 ชมแล้ว 158 อ่านต่อ...

ด.ญ.วีรยา ปัญญามีเสมอ รับโล่การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2554
13 พ.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 299 อ่านต่อ...

นายสมชาย ดิษฐรักษ์ เป็นครูผู้ส่งกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเด่น โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2554
13 พ.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 193 อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะสอน
21 ก.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 281 อ่านต่อ...

ประธานเปิด กิจกรรมประกวดมารยาทไทยปี 2553
21 ก.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 135 อ่านต่อ...