แผนที่โรงเรียน
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 0-2455-0033  โทรสาร 0-2804-3886 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3

ดู โรงเรียน ภาษานุสรณ์บางแค ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
เนื้อที่ของโรงเรียน
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคมีเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง ดังนี้
อาคาร 6 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นห้องเรียน 16 ห้อง ห้อง ประกอบจำนวน 2 ห้อง

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องประกอบ 3 ห้อง โดยเป็นห้องโสตฯ ห้องวิชาการ ห้องเตรียมอาหารอนุบาล สนามเด็กเล่นอนุบาล ห้องสุขาชาย-หญิง สุขาชายประกอบด้วยห้องส้วม 3 ห้อง ห้องอาบน้ำ พร้อมทั้งฝักบัว 1 ห้อง ที่อาบน้ำแบบนอกห้องอาบน้ำพร้อมฝักบัวอีกหนึ่งที่ ก๊อกล้างมือมี 7 ก๊อก สุขาหญิงประกอบด้วย ห้องส้วม 3 ห้อง ห้องอาบน้ำพร้อมฝักบัว จำนวน 1 ห้อง ฝักบัว อาบน้ำ นอกห้องอาบน้ำอีก 2 ที่
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องเรียน 8 ห้อง เป็นห้องเรียนอนุบาล 1 จำนวน 3 ห้อง ห้องอนุบาล 2 จำนวน 3 ห้อง ห้องอนุบาล3จำนวน 2 ห้อง ห้องสุขาชาย 2 ห้อง ห้องสุขาหญิง 2 ห้อง ห้องอาบน้ำจำนวน 1 ห้อง อ่างล้างมือพร้อมก๊อกและกระจก 2 ชุด ห้องพักครู 1 ห้อง

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง เป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล3 จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาหญิง 3    ห้อง   อ่างล้างมือพร้อมกระจก 1 ชุด   ห้องสุขาชาย 2 ห้อง  โถปัสสาวะ 3 โถ อ่างล้างมือพร้อมก๊อกและกระจก 1 ชุด ห้องพักครู 1 ห้อง ตู้น้ำเย็น 1 ตู้
ชั้นที่ 4 เป็นห้องประกอบจำนวน 2 ห้อง เป็นห้องดนตรี 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์  1 ห้อง  แยกเป็นห้องขิม ,ห้องระนาด , ห้องคีย์บอร์ด , ห้องกีต้าร์ , โฮมรูม , ห้องพักครู , ห้องพิมพ์ดีดของ ปวส.
อาคาร 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน 23 ห้อง ห้องประกอบ จำนวน 1 ห้อง
ชั้นที่ 1 เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 ห้อง ห้องสุขาชาย-หญิง สุขาชายประกอบด้วยห้องส้วม 9 ห้องโถปัสสาวะ 12 โถ อ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา  3  ชุด  สุขาหญิงประกอบด้วย  ห้องส้วม  15 ห้อง อ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา 4 ชุด
ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ห้อง เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
อาคาร 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น
ชั้นนที่ 1 เป็นโรงอาหารมีขนาด8x24 เมตร 1 หลัง ประกอบด้วยร้านค้าจำนวน 11 ร้าน ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 1 ร้าน
ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ห้องพักครูมัธยม 1 ห้อง ห้องสุขา 1 ห้อง
ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ห้องสุขา 1 ห้อง
ชั้นที่ 4 เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้อง
ชั้นที่ 5 เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ตู้น้ำเย็น 1 ตู้
อาคารประกอบ มี 4 อาคาร
อาคารนันทนาการ
  เป็นอาคารชั้นเดียวประกอบด้วยเวที โต๊ะไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า และม้านั่งยาวสำหรับใช้ประกอบกิจกรรมและใช้เป็นที่รับประทานอาหารในเวลาพักกลางวัน โรงอาหารอยู่ชั้นล่างอาคาร 4 มีความจุประมาณ 500 ที่นั่งเป็นโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าและม้านั่งยาว ภายในโรงอาหารประกอบด้วย ร้านขายอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน 1 ร้าน ร้านอาหาร 11 ร้าน
อาคารกีฬากาญจนาภิเษก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยสระว่ายน้ำในร่ม 2 สระ สระใหญ่มีขนาด 12x25 เมตร สระเล็กมีขนาด 5x6 เมตร ห้องสุขาครูชาย 2 ห้อง ห้องอาบน้ำครูชาย 1 ห้อง โถปัสสาวะ 3 โถ อ่างล้างมือพร้อมกระจก 2 ชุด ห้องสุขาครูหญิง 2 ห้อง ห้องอาบน้ำครูหญิง 1 ห้อง ห้องอาบน้ำชาย 8 ห้อง ห้องสุขาชาย 4 ห้องโถปัสสาวะ 5 โถ ห้องอาบน้ำหญิง 8 ห้อง ห้องสุขาหญิง 4 ห้องอ่างล้างมือพร้อมกระจก 3 ชุด
ชั้นที่ 2 เป็นห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องสุขา 1 ห้อง ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง พร้อมกระจก 2 ชุด
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
ชั้นที่ 4 เป็นห้องประกอบการเรียนเทควันโด
ชั้นที่ 5 เป็นสนามบาสเก็ตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล ลานเอนกประสงค์ ห้องสุขาชาย 6 ห้อง สุขาหญิง 6 ห้อง
ชั้นที่ 6 เป็นชั้นลอย
อาคาร 1 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ใช้เป็นอาคารประกอบ
ชั้นที่ 1 เป็นห้องพยาบาล
ชั้นที่ 2 เป็นห้องแนะแนวและห้องปฏิบัติการของนักเรียน ปวช.
อาคาร 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น
ชั้นที่ 1 เป็นสำนักงานอำนวยการ และห้องธุรการ ห้องผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ห้องผู้จัดการห้องผู้รับใบอนุญาต ห้องประชุม ห้องสุขาครูหญิง 2 ห้อง ห้องสุขาครูชาย 1 ห้อง โถปัสสาวะ 2 โถอ้างล้างมือพร้อมกระจก 2 ชุด
ชั้นที่ 2-5 เป็นห้องเรียนระดับอาชีวศึกษา;
ห้องรับประทานอาหารอนุบาล
  เป็นที่โล่งชั้นเดียว ตอนเช้าและเย็น ใช้เป็นที่นั่งพักผู้ปกครอง กลางวันสำหรับเป็นที่รับประทานอาหารนักเรียนอนุบาล จำนวนห้องเรียน มี 50 ห้อง แบ่งเป็น
 
- ระดับอนุบาล 9 ห้องเรียน
- ระดับประถมศึกษา 26 ห้องเรียน
- ระดับมัธยมศึกษา 15 ห้องเรียน
- ห้องประกอบการ 9 ห้องเรียน
 นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ได้เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

1. บริการร้านค้าของโรงเรียน สำหรับจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องเขียนต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้สำหรับบริการนักเรียน
2. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะไว้บริการและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม โดยโรงเรียนคัดเลือกและควบคุมดูแลการให้บริการ มีการตรวจสอบบัคเตรี สารบอแรกซ์ในอาหาร ตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งและน้ำดื่มภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะเพื่อบริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อการติดต่อสื่อสาร ตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน
4. จัดสถานที่ไว้บริการสำหรับชุมชนและบุคคลทั่วไปในโอกาสต่างๆ ตามที่ขอใช้ เพื่อเน้นการบริการสาธารณะ
5. จัดบริการน้ำดื่ม โดยให้มีการผ่านเครื่องกรองน้ำ
6. จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอและเหมาะสม
ระดับที่เปิดสอน
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปิดสอนตามโครงการปกติ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ? มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
สภาพชุมชนของโรงเรียน
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธอาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเกษตรกรรม
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ฐานะทางเศรษฐกิจและรายได้โดยเฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 50,000 บาท