หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางศิริพร พูกันแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
นางสาวสาธิตา กำจร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม