ติดต่อโรงเรียนดู โรงเรียน ภาษานุสรณ์บางแค ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2455-0033 โทรสาร 0-2804-3886 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน