ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศหยุดเรียน 22 ธันวาคม-3 มกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค หยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานะการณ์ โรคโควิด-19