กิจกรรม วันครู 2563
วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day ปี 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 การจัดงานวันครูในกลุ่มโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค อย่างต่อเนื่อง