ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลบุคคลดีเด่น 2561
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล "เพชรสยาม" และบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
11 ก.ย. 61 10:15 ชมแล้ว 2,462 อ่านต่อ...
แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
20 ส.ค. 61 11:56 ชมแล้ว 807 อ่านต่อ...
ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน “ศิษย์เก่าเกียรติยศ”
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ของ คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 256เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561
10 ก.ค. 61 00:00 ชมแล้ว 2,892 อ่านต่อ...