ความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ผู้บริหาร

-
20 ก.ค. 54 15:29 ชมแล้ว 4,068 อ่านต่อ...

ลีพ โกลบอล คลิกส่ง “ePals” ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ย้ำจุดยืนเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก ตลอดระยะเวลาที่คร่ำหวอดใน แวดวงการศึกษาของประเทศไทยกว่า 20 ปีนั้น ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะหา นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ มาพัฒนาเด็กๆ ซึ่ง ลีพ โกลบอล และ ePals เป็นองค์กรระดับโลกที่มี วิสัยทัศน์เช่นเดียวกับตนเองในการพัฒนาคนสู่ความยั่งยืนของประเทศ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงได้นำระบบของ L.E.A.P. และ ePals มาใช้” ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน รองประธานกรรมการบริหาร ลีพ โกลบอล และประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค กล่าวถึงการนำระบบสังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เข้ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ลีพ โกลบอล เป็นองค์กรไอทีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์สัญชาติไทยเชื้อสายอเมริกัน ได้จับมือกับองค์กรระดับโลก ePals ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทไอทีเพื่อการพัฒนาการศึกษาชั้นนำของโลก ผู้พัฒนาเครื่องมือในการเชื่อมโลกแห่งการศึกษาเข้าไว้ด้วยกันผ่านระบบออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม บทเรียน ตำรา ฯลฯ ซึ่งกันและกันได้จากทุกมุมโลก ผ่านแอปพลิเคชั่นทูลต่างๆ ของ ePals อันได้แก่ SchoolM@il SchoolBlog และ In2Books ซึ่งปัจจุบัน ePals มีสมาชิกที่เป็นทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครองกว่า 13 ล้านคนทั่วโลก สำหรับ SchoolM@il คืออีเมล์ ปกติที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน แต่ความแตกต่างอยู่ที่ระบบความปลอดภัยในข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนจะได้รับ ซึ่งอีเมลของนักเรียนทุกคนต้องมี Hosted Email หรืออีเมล์ หลัก ของครูอาจารย์ หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่จะสามารถตรวจสอบข่าวสารก่อนได้ และสิ่งพิเศษเหนืออีเมล์อื่นคือ ทำให้นักเรียนสามารถติดต่อกับนักเรียน หรืออาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารซึ่งกันได้ และในขณะเดียวกันอาจารย์ก็สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับอาจารย์ท่านอื่นๆ ในอีกซีกโลกหนึ่งได้เช่นกัน ส่วน SchoolBlog คือ Weblog หรือเว็บไซต์ส่วนตัวชนิดหนึ่ง โดยที่ SchoolBlog ของทุกโรงเรียนทั่วโลกจะถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวสารของโรงเรียนอื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างเรียลไทม์ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอีกด้วย และ In2Books มีรูปแบบการใช้งานโดยการจับคู่นักเรียนแต่ละคนเข้ากับเพื่อนทางจดหมายที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Pen Pal) และโปรแกรมจะแนะนำหนังสือที่มีประโยชน์ให้พวกเขาเหล่านั้นได้อ่านและศึกษา
14 ก.ค. 54 23:35 ชมแล้ว 3,965 อ่านต่อ...

ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค กล่าวในโอกาสปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553 ว่าการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันประสบปัญหาทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรครู และการสรรหาบุคลากรครู เพื่อตอบสนองสู่ตลาดการศึกษา ตลอดจนปัญหาด้านระบบการสอนที่สามารถสร้าง ความสนใจและ การการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน ดังนั้นในเมื่อโลกเทคโนโลยีอันหลากหลายที่สามารถ ประยุกต์และสร้างสรรค์มาแก้ไขปัญาดังกล่าว นั้นคือทางออกที่ดีที่สุดของการ ก้าวเดินสู่ ยุคแห่งการศึกษาระบบ “e-Lingual” นิยามของ อี-ลิงกัว หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่นำเอาเครื่องมือและนวัตกรรมของระบบอิเทคโทรนิคผสมผสานสร้างสรรค์ให้เกิด ความหมายและเนื้อหาที่สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาให้ผู้เรียนเกิอความเข้าใจได้ง่ายและมีประสิทธิในการจดจำและทบทวนได้สูงสุด
03 มิ.ย. 53 13:54 ชมแล้ว 7,565 อ่านต่อ...