ข่าวกิจกรรม
พิธีไหว้ครู 2563
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง พิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารนันทนาการ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
20 ส.ค. 63 13:33 ชมแล้ว 573 อ่านต่อ...
วันครู 2563
วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day ปี 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 การจัดงานวันครูในกลุ่มโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค อย่างต่อเนื่อง
16 ม.ค. 63 14:35 ชมแล้ว 1,736 อ่านต่อ...
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากอเมริกา ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันกลุ่มลูกเสือโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนฯ มีดร.ชาญณรงค์ ลักษรียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี
29 มิ.ย. 61 09:08 ชมแล้ว 1,519 อ่านต่อ...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่21  มีนาคม 2561  ณ อาคารนันทนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญณรงค์  ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  โดยที่ผ่านมาโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สามารถผลิตนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งสติปัญญา และทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม  สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ได้  ร้อยละ100  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดี ของรุ่นน้องและผู้ปกครองป็นจำนวนมาก

13 มี.ค. 60 05:02 ชมแล้ว 7,855 อ่านต่อ...